VI HAR FLYTTET BUTIKKEN VÅR TIL GAMLE HOLMEN SENTER; HOLMENGATA 6!